Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір публічної оферти (далі – Договір), є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Баженової Вікторії Валеріївни, реєстраційний номер облікової картки платника податків 31333813382 (далі – Продавець), керуючись вимогами законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», укласти електронний договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин Продавця, шляхом розміщення Публічної оферти (пропозиції) на Інтернет-сайті Продавця.
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом через Інтернет-магазин Продавця вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
1.3. Цей Договір є публічним та згідно із ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
Товар – моделі, аксесуари, комплектуючі та/або супровідні предмети;
Інтернет-магазин – засіб для представлення або реалізації товару шляхом вчинення електронного правочину;
Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі;
Електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-комунікаційних систем;
Продавець - суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації, представлені на Інтернет-сайті Продавця;
Покупець - фізична або юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених в цьому Договорі;
Замовлення – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення на Інтернет-сайті Продавця та/бо проведенні оплати за такі позиції;
Облікові дані – дані Покупця, які використовуються для його ідентифікації та надання авторизованого доступу до Інтернет-сайту Продавця.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
2.2. Цей Договір укладається між Покупцем і Продавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.
2.3. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайті Продавця є офіційною пропозицією (Публічною офертою) Продавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір купівлі-продажу Товару на умовах договору приєднання.
2.4. У випадку прийняття умов даної Оферти, Покупець погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.
2.5. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://www.atomic-shop.ua/public-offer-contract і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Покупцем акцепту умов Договору.
2.6. Продавець має право змінювати або доповнювати цей Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється і доводиться до загального відома за допомогою публікації на Інтернет-сайті Покупця.
2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин, через які можна було б визнати такий договір нікчемним.
2.8. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
2.9. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна.
2.10. При приєднанні до даної Публічної оферти Покупець надає згоду Продавцю на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2.11. Покупець погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності https://www.atomic-shop.ua/ru/privacy-policy-cookie, яка є невід'ємною частиною цього Договору і акцептом цієї Оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині Продавця, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині Продавця;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині Продавця;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині Продавця;
- обробка, доставка і передача замовлення у власність Покупцеві на умовах цього Договору.
3.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього в результаті укладання цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений та наявний на Інтернет-сайті Продавця.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер Продавця зобов'язаний повідомити про це Покупця (по телефону, через електронну пошту, повідомленням через месенджер (Telegram, Viber, Whatsapp).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Оплата замовлення може бути здійснена в один з таких способів:
- готівковий розрахунок – при отриманні товару самовивозом, кур'єру при отриманні товару та у відділеннях «Нова Пошта»;
- електронний платіж – за допомогою банківської карти через платіжний сервіс Liqpay безпосередньо після оформлення замовлення на Інтернет-сайті Покупця (передача даних здійснюється по захищеному каналу із застосуванням сучасних методів шифрування, при цьому виключається будь-яка можливість перехоплення конфіденційної інформації);
- безготівковий розрахунок – під час укладення договору з юридичними особами або організаціями.
5.2. При не надходженні коштів через платіжний сервіс Liqpay після оформлення замовлення на Інтернет-сайті Покупця та вибору форми оплати через платіжний сервіс Liqpay, Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині Продавця, здійснюється до відділень перевізника «Нова пошта» або кур'єром «Нова пошта» за тарифами перевізника (https://novaposhta.ua).
Крім цього, замовлення можна забрати самостійно за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 29,)
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити продаж Товару за цим Договором у разі порушення або неналежного виконання Покупцем своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору.
7.2. Продавець зобов’язаний:
- здійснювати продаж Товару на умовах, визначених цим Договором;
- забезпечувати Покупцю можливість отримання Товару належної якості;
- дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Покупця.
7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині Продавця;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
7.4. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різний колір передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
- за зміст даних Покупця, а також за зміст будь-якої інформації, що вноситься іншими користувачами під логіном Покупця;
- за тимчасову непрацездатність Інтернет-магазину Продавця через такі причини, як: планові або позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів та засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини;
- за втрату інформації щодо доступу до кабінету користувача Покупця, що відбулася з вини Покупця, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути в результаті цього;
- за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема порушення чи псування даних, що відбулися внаслідок доступу третіх осіб до Інтернет-магазину Продавця.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) фізичним або юридичним особам та/або їх майну.
8.4. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, зокрема: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів державної влади (у т.ч. числі органів місцевого самоврядування) та інші форс-мажорні обставини подібного роду.
8.6. Усі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів.
8.7. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, ці питання підлягають вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Продавця згідно із законодавством України.
8.8. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.atomic-shop.ua/.
Усі зміни до цього Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Інтернет-сайті Продавця.
Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Покупців.
Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Інтернет-сайті Продавця.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. інформації.
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Покупця замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (Публічної оферти).
9.5. Фактичною датою укладення електронного договору між Сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину Продавця для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві (за умови його відповідної згоди), доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.
9.8. Покупець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Продавця при укладанні цього Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках, прямо передбачених законодавством України.
9.9. Визнання будь-якого положення або пункту цього Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на чинність решти положень і умов цього Договору.
9.10. Усі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання і дотримання Сторонами.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару належної якості Продавцю проводиться відповідно до законодавства України.
10.2. Повернення товару належної якості Продавцю проводиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
10.4. Товари, вироблені і привезені під замовлення, поверненню і обміну не підлягають. Причиною повернення може послужити тільки: заводський брак, некомплектність.
10.5. Покупець не приймає повернення та не здійснює обмін товару, купленого зі складу в Києві, в таких випадках:
- після 14 днів з моменту продажу;
- при відсутності «Заяви на повернення товару» із зазначенням причини повернення;
- відсутність упаковки, в якій Товар був доставлений;
- якщо товари були у вжитку (сліди подряпин, сколів, потертостей, слідів розтину, слідів попадання рідини у виріб або на упаковку, документацію);
Також поверненню не підлягають товари, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172, з асортименту Інтернет-магазину Продавця це, зокрема:
-рукавички;
-натільна білизна;
-панчішно-шкарпеткові вироби;
-товари в аерозольній упаковці.
10.6. Усі випадки повернення повинні бути узгоджені з менеджером Продавця через засоби листування в розділі «Мої замовлення» або через електронну пошту.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки Товару шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках передбачених законодавством України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатком та невід’ємною частиною цього Договору є Політика конфіденційності.

13. КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 29
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: +380 68 468 11 68.